Maand: mei 2014

Ondernemers zien brood in de 'participatiesamenleving'. Volgens de theorie achter dat modewoord moeten we elkaar weer, zoals in de 'goede oude tijd', gaan helpen waar dat nodig is: met klusjes, boodschappen doen, de hond uitlaten. Bovenal moeten we er voor gaan zorgen dat onze buurman of -vrouw niet vereenzaamt. Het wapen dat ondernemers hiertegen hebben bedacht heet "gezelschapsdame". Dat klinkt als een beroep uit de 19e eeuw, maar de gezelschapsdame (m/v) is aan zijn tweede leven begonnen. Tegen zo'n twintig euro per uur zijn mannen en vrouwen te huur om bij je te komen zitten, je hond uit te laten, mee te gaan met boodschappen doen, enzovoorts. Dat kan natuurlijk lang niet iedereen zich veroorloven, dus zo wordt eenzaamheid het nieuwe armoedeprobleem.
In verschillende Amersfoortse wooncomplexen voor 55-plussers is grote onrust ontstaan over de keuzes die woningbouwcorporaties momenteel maken. Omdat in sommige van die complexen leegstand dreigt proberen de corporaties hun woningen breder te verhuren dan vroeger. De oudere bewoners van deze complexen zien zich geconfronteerd met veel jongere buren, die er een heel andere manier van leven op na houden. Onder meer in de Molendijkflat en op de Hof der Gedachten denken mensen al aan acties. De fractie van OPA Amersfoort heeft over de zaak vragen gesteld aan het College van B & W.
De verkiezingen zijn geweest, de formatie is afgerond en er zit een College dat nu eindelijk weer echt aan het werk kan. OPA Amersfoort is erg blij met onze zetel.…