Maand: januari 2015

De decentralisaties in de zorg leiden tot veel ellende. Omdat er, bijvoorbeeld in de huishoudelijke hulp, draconisch bezuinigd moet worden, maar ook omdat dat keer op keer gebeurt op manieren die echt niet kunnen. En toch, als je denkt dat je alles al gehoord hebt blijkt het steeds weer nog een stukje erger te kunnen. De instelling "Thuiszorg van Oranje" denkt dat ze wel platvloerse handeltjes kunnen beginnen met de belangen van zorgvragers en met het geld van de belastingbetalers.
Amersfoort zit in financieel zwaar weer. Net als alle andere groeisteden en groeikernen hebben ook wij nu onze tegenvallers: de begroting is gebouwd op voortdurende groei van de belastinbgopbrensten en op het verkopen van grond aan nieuwkomers. Ooit zal die groei afgelopen zijn, en daar kun je je op voorbereiden. Maar als de groei heel plotseling stopt, zoals bij ons door de crisis, zijn grote problemen niet te vermijden. De stad lijdt dan grote verliezen die je nooit meer echt goed kunt maken, ook niet als de groei weer aantrekt.
Woorden schieten letterlijk en figuurlijk te kort om te kunnen reageren op het bloedbad dat gisteren is aangericht bij "CharlieHebdo" in Parijs. Redacteuren, cartoonisten en vooral niet te vergeten poltie-agenten afgeslacht omdat zij het lef hadden, gebruik te maken van de vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting die (dat wordt soms wel eens vergeten) de vrijheid van godsdienst in zich bergt. Als Frankrijk geen vrijheid van meningsuiting had zou de Islam er verboden zijn!
Afval recyclen is maatwerk, samen met gewone burgers. Dat is de kern van het alternatief dat OPA Amersfoort zal voorstellen bij de discussie over het gewraakte "omgekeerd inzamelen" dat sommige partijen in de Amersfoortse gemeenteraad willen gaan invoeren. OPA Amersfoort is tegen omgekeerd inzamelen, dat voor velen een asociaal systeem is. Maar OPA is vooral tegen de manier waarop het nu wordt voorgesteld: in plaats van een serie pilots (om verschillende systemen uit te proberen) willen de voorstanders slechts één systeem, namelijk omgekeerd inzamelen, uitrollen over de hele stad. Eerst in één wijk, daarna overal. En ze willen dit hoewel bekend is dat driekwart van de Amersfoorters tegen is, en slechts 9 % vóór.