Maand: april 2015

Op hoge toon hebben 75 actieve Amersfoorters de gemeenteraad de les gelezen: bezuinigen doen we helemaal verkeerd, met preventief toezicht moeten we juist blij zijn, we moeten bezuinigen via een kerntakendiscussie en een enquete moeten de bewoners maar gaan houden. En een debat over die eisen in de "Ronde", waarbij raadsleden en bewoners echt ook iets tegen elkaar mogen zeggen? Nee, hoor! Het Bewonersweb maakt zich liever blij met een "het Besluit" op 28 april, waarbij bewoners helemaal niets mogen zeggen - over je blij maken met een dooie mus gesproken. Ondertussen waagt men het dan om ons raadsleden, óók die van OPA Amersfoort, ervan te beschuldigen dat uitgerekend wij geen debat met de stad zouden willen. Wat een schandalige beschuldiging!
Ambtenaren van de gemeente Amersfoort die werkloze mensen moeten stimuleren en helpen op weg naar betaald werk worden in het geheim ingezet om te controleren of die mensen niet de regels overtreden die bij uitkeringen horen. Dat heeft de Rekenkamercommissie van de gemeente ontdekt, en de fractie van OPA Amersfoort dienst a.s. dinsdag een motie in om daar een einde aan te maken.
Afgelopen dinsdag presenteerden 75 verontruste Amersfoortse burgers een pamflet waarin ze lieten merken wat ze vinden van de bezuinigingsprocedure waar de gemeente nu middenin zit. De gemeente zal moeten bezuinigen, maar door het enorm opkloppen van het probleem wordt in de stad de indruk gewekt dat het allemaal veel erger is dan de werkelijkheid, met begrijpelijke paniek tot gevolg. Ook is het probleem, volgens OPA Amersfoort, helemaal verkeerd aangepakt. Nu moet, tegen de achtergrond van die paniek en na zo'n valse start, de gemeente toewerken naar een zorgvuldig besluit per 2 juni, zodat we per 1 juli van het z.g. "preventief toezicht" van de provincie af zijn. De "groep van 75" roept de gemeente op tot drie dingen: - afzien van de datum van 1 juli, o.a. omdat er zo veel gratis advies gegeven wordt - alsnog een kerntakendiscussie - een enquête door bewoners naar de oorzaken OPA Amersfoort begrijpt die wensen en waardeert de betrokkenheid van de 75 (en vele anderen met hen), maar ze berusten op misverstanden die overigens door het College zelf geschapen zijn: