Maand: juni 2015

Nog dit jaar een vierde coffeeshop, deze keer op industriegebied Isselt, en een actieve zoektocht naar andere plaatsen waar zich coffeeshops zouden kunnen vestigen. En tenslotte een ruimer vestigingsbeleid voor coffeeshops dat die eerste twee dingen mogelijk moet maken. Dat moeten de uitkomsten worden van een motie die OPA Amersfoort, gesteund door PvdA en SP, dinsdag in gaat dienen bij de raad. Amersfoort heeft een beleid rond coffeeshops dat bedoeld is om hun aantal onder controle te houden en ook controle te kunnen houden op wat er gebeurt. Daar is niets mis mee, maar momenteel slaat dat beleid door, met allerlei ernstige gevolgen. Recent heeft burgemeester Bolsius de coffeeshop in de Krommestraat gesloten na schietincidenten daar. Sindsdien zijn er nog maar drie over, alledrie in woonwijken gelegen. Volgens gemeentebeleid mogen er negen zijn. Dat aantal halen we lang niet, en in de regio zijn er praktisch geen andere legale mogelijkheden om aan soft drugs te komen. Het gevolg is een enorme druk op de resterende coffeeshops. Vooral rond de coffeeshop aan de Puntenburgerlaan loopt de zaak nu al uit de hand, en dat zal niet minder worden zolang er zo weinig coffeeshops zijn. Wat blijkens aanwijzingen van de politie ook sterk toeneemt is de straathandel in drugs. Straathandel is nauwelijks onder controle te houden en maakt vooral voor te jonge gebruikers de toegang tot drugs te gemakkelijk. OPA, de PvdA en de SP vinden dit onaanvaardbaar.
De gemeente probeert sluipenderwijs het ophalen van huisvuil in Amersfoort te verslechteren. Het toch al vermaledijde systeem van "omgekeerd inzamelen", waarbij de gemeente het vuil alleen nog laat ophalen als er voor de ROVA wat aan te verdienen valt, wordt nog meer klant-onvriendelijk gemaakt. De rest van het afval moet iedereen maar zelf zien weg te brengen naar ondergrondse containers. Aan het eind van 2014 was er een politiek gevecht rond dit systeem. D66 wilde het per se invoeren en weigerde zelfs er met ons, OPA, over in debat te gaan. Liever maakte men misbruik van zijn meerderheid in de raad om het systeem door te drukken tegen de democratische meerderheid (75 % van de Amersfoortsers is tegen) en tegen het gezonde verstand in. Van de coalitiepartijen had alleen de VVD het lef om zijn eigen wil te volgen en het met ons eens te zijn.
Dit was de bijdrage van OPA Amersfoort aan de Algemene Beschouwingen van 26 mei 2015 Een Herstelbegroting; het lijkt wel alsof je er geen woorden aan vuil hoort te maken, als met de heer Wittgenstein: “waar men niet overspreken kan, daarover moet men zwijgen” – probeer dat maar eens een politicus wijs te maken. De Herstelbegroting is de afsluiting van een half jaar dat er niet geweest had moeten zijn. De volkswijsheid is immers: de gemeente hoort zijn financiën op orde te hebben, dan zijn er geen problemen. OPA Amersfoort heeft niet de behoefte om de coalitie in bescherming te nemen voor evidente fouten die er gemaakt zijn, maar we mogen wel vaststellen dat sommige andere steden wankelen op de rand van de artikel 12-status of zelfs al over die rand heen gevallen zijn. Afgezet daartegen valt het in Amersfoort allemaal nog wel mee. OPA Amersfoort heeft vanaf het begin bezwaar gemaakt tegen de maximering van het tekort, en wijst er al anderhalf jaar op dat onze lokale lasten structureel te laag zijn; als die schade voor een stukje werd ingehaald bleef er volgens ons een hanteerbaar probleem over – en dat is precies wat nu is gebeurd, al hebben ook wij bij onderdelen van het pakket van nu grote twijfels – daar gaan we het nog over hebben.