Maand: september 2016

Amersfoort heeft een Rekenkamercommissie. Vorige week publiceerde die zijn nieuwste onderzoek, naar "Doelstellingen, kansen en risico's in het sociaal domein". Mooi, zo'n onderzoek waarin alles keurig op een rijtje wordt gezet. Het hele Sociaal Domein (dat is wat het gemeentebeleid betreft vooral de zorg thuis, de "Sociale Basisinfrastructuur", individuele giften van bijvoorbeeld een rolstoel, en Bijstandsuitkeringen) wordt uiteengerafeld in een SWOT analyse. SWOT is een vorm van sterkte-zwakte analyse. Het staat voor: Strength, Weaknesses, Opportunities en Strength. Het is een instrument voor het in kaart brengen van kansen en bedreigingen. Wat ons betreft een beetje laat, dit onderzoek. Het komt met de stand van zaken tot februari 2016. Nu, ruim een half jaar verder ervaren wij deze positiebepaling als nogal oude koek, want de ontwikkelingen in het Sociaal Domein gaan heel snel.
Laat Amersfoortse straten genoemd worden naar grote Paralympische sporters! Dat heeft Actief voorgesteld aan het College. De raad heeft al in april, met steun van ons, besloten om straten, pleinen e.d. naar de belangrijkste valide sporters te vernoemen (motie-Kraanen). Na zulke geweldige Paralympics als Rio 2016 wordt het de hoogste tijd dat Paralympièrs aan dat lijstje worden toegevoegd. De gedachte van de Paralympics is ontstaan in het Engelse revalidatieoord te Stoke-Mandeville, bedacht door Ludwig Guttmann. Dat was een uit Duitsland gevluchte neuroloog, die sport belangrijk vond als therapie voor zijn gehandicapte patiënten: gewonde Engelse soldaten. Omdat ze niet aan de Olympische Spelen van 1948 in Londen mochten meedoen organiseerde Guttmann zijn eigen "rolstoelspelen". In 1952 werden de Stoke-Mandeville Spelen internationaal, omdat een ploeg Nederlandse oorlogsinvaliden, gewond in Nederlands-Indië, mee ging doen. M.i.v. 1960, Rome, hoefden deelnemers geen militairen meer te zijn, en vanaf dat moment groeide de beweging tot de grootse Paralympics van vandaag.
Er waren vandaag weer duizenden mensen op de been om PvdA en VVD straks, in maart 2017, een verkiezingsnederlaag te bezorgen die hopelijk een heel klein beetje minder pijnlijk is.…
Vlak voor de zomervakantie van de gemeenteraad, het zogeheten ´zomerreces´, was er veel te doen over het datalek dat begin april aan het licht kwam. De gegevens van bijna tweeduizend Amersfoortse, allemaal cliënten van de Sociale Wijkteams, waren in februari per ongeluk verstuurd aan iemand die dat helemaal nooit had mogen hebben. De mensen die de fout maakten probeerden die onmiddellijk te herstellen (binnen minuten zelfs)  maar zonder succes. Ook vertelden zij het meteen hun collega´s en hun bazen, maar de rest van het gemeentelijk apparaat hield de zaak geheim voor de wethouder en de gemeenteraad totdat begin april de zogeheten Autoriteit Persoonsgegevens de gemeente aanspreekt; de onterechte ontvanger heeft geen gebruik (dus ook geen misbruik) gemaakt van wat hij ontvangen had, meer heeft wel de A.P. ingeseind. Op 13 september hield, zeer tegen de zin van de coalitie, de gemeenteraad eindelijk een debat over de kwestie. Dit is de kern van onze bijdrage aan dat debat. "Op 28 januari begaan een paar ambtenaren een blunder. Zij gaan onmiddellijk tot actie over om de schade te proberen te herstellen. Bovendien vertellen ze het hun leidinggevenden.
Afgelopen maandag, 5 augustus, was er veel onrust in en om de opvang die het Leger des Heils aan de Hogeweg biedt voor zware drugsverslaafden. Die opvang zit daar al…
Over een half jaar zijn er Kamerverkiezingen. De lokale VVD wil kiezers lokken met een idioot verhaal over de gemeentelijke financiën. Ze mogen geloven in een sprookje over gemeentebelastingen, of…