Interview AmersfoortKiest: https://amersfoortkiest.nl/mulder-actief-begrijpt-het-wantrouwen-jegens-de-politiek/

Interview RTVUtrecht: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1703303

Woensdag 6 december 2017: bekendmaking lijst en verkiezingsprogramma in Vyssotski:

AD / Amersfoortse Courant

Week 37:

Week 36:

 

AD | Amersfoortse Courant | 26 mei 2017

DSA0001

Amersfoortse Courant/Algemeen Dagblad 16 juni 2014

Andere lijsttrekkers luisteren naar Roel Mulder tijdens het Duurzaamheidsdebat

Duurzaamheidsdebat

De Stad Amersfoort, 27 februari 2014

Bezoek lijsttrekkers Amersfoort aan Seminarie

27-02-2014

Grote betrokkenheid van lijsttrekkers bij zorg
De aanwezigheid van zes lokale lijsttrekkers of hun vertegenwoordigers bij een voorlichtingsbijeenkomst over de situatie rondom zorg en wonen bij het Seminarie aan de Muurhuizen toont grote interesse voor dit belangrijke onderwerp. Bouwonderneming Van Bekkum is hier bezig met een herbestemming en de nieuwbouw van 20 zorgappartementen met restaurant en 6 woningen. De toekomstige zorgappartementen en het restaurant krijgen een leerfunctie.

Wijziging in wetgeving vraagt om nieuwe oplossingen
Op uitnodiging van Bouwend Nederland lieten Daniëlle van Wijngaarden (VVD), Roel Mulder en Gert Wagelaar (OPA Amersfoort), Simone Kennedy-Doornbos (CU), Ben Meelhuyzen (GroenLinks), Noëlle Sanders (D66) en Hans van Wegen (BPA) zich voorlichten.Het werkbezoek zoomde in op het scheiden van wonen en zorg.

Verwacht tekort van 6000 zorgwoningen in Eemland
Door deze scheiding ontstaan er verschuivingen van zorgbehoevende personen van intramuraal naar extramuraal. Daarbij komt nog de enorme vergrijzingsgolf. Effect van de wetswijziging is dat er in Eemland in 2020 een tekort verwacht wordt van ruim 6.000 geschikte woningen. Hulpbehoevende mensen moeten daardoor vaker dan nodig hun huidige woning geschikt gaan maken. Dit kan een direct financieel effect hebben op de bij de gemeente beschikbare WMO-middelen. Het is dus van groot belang dat de gemeente de juiste partijen aanzet om tot een goede vraag en aanbod van de juiste woningen te komen. Die partijen zijn sinds oudsher de zorginstellingen en woningcorporaties. Maar die oude coalitie tussen die partijen werkt momenteel niet meer.

Gemeente rol van Haarlemmerolie
De gemeente kan de rol van Haarlemmerolie zijn door naast zorginstellingen en woningcorporaties ook de bouwmarkt en nieuwe investeerders uit te nodigen om vraag en aanbod van geschikte woningen te verzorgen. Oplossingen moeten meer in kleinschalige projecten van plukjes van 10 woningen gezocht worden.
Pieter van Bekkum rekent de lijsttrekkers voor dat het later betalen van de grondkosten de nodige investeringsruimte verschaft waardoor veel meer projecten in Amersfoort van start kunnen. Hans van Wegen van de Burger Partij Amersfoort reageert dat dit voor meer projecten gedaan is.

Het Seminarie laat zien dat de rol van het bouwbedrijf verder gaat dan alleen de bouw. De gemeente kan de Haarlemmer olie zijn om de markt een faciliterende rol op te laten pakken.

Algemeen Dagblad/Amersfoortse Courant 27 februari 2014

media

Algemeen Dagblad/Amersfoortse Courant 18 december 2013

AC-181220130001

OPA komt naar Amersfoort

De Stad Amersfoort 18 12 2013
AMERSFOORT – Een Amersfoortse afdeling van de landelijke OPA-beweging gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. OPA Amersfoort presenteerde zich dinsdag de 17e aan de pers.
OPA, dat staat voor Ouderen Politiek Actief, is op 15 september gestart onder de leuze “Weg achter de geraniums!”. De ervaring, kennis en wijsheid van mensen vanaf 45 kan onze samenleving niet missen. Nodig is respect voor -en samenwerking tussen- generaties onderling. Het opzij schuiven van ouderen is in dat verband onaanvaardbaar.
Ouderen zijn niet zonder schuld aan hun eigen marginalisering; ze laten zich soms te makkelijk discrimineren. OPA wil dat ze de greep op hun eigen situatie in hun eigen hand nemen. De gemeenteraadsverkiezingen 2014 zijn daarvoor een uitstekende start, omdat de sociale taken van de gemeenten enorm toenemen de komende jaren.
OPA is geen nieuwe landelijke politieke partij, maar een landelijk samenwerkingsverband tussen zelfstandige lokale partijen. OPA gaat niet meedoen aan verkiezingen boven het gemeenteniveau.
De definitieve lijst en het programma van OPA Amersfoort volgen in februari. OPA Amersfoort staat voor duurzaamheid, rechtvaardigheid en respect tussen mensen en generaties onderling. Boven op de “transities in het sociale domein” heeft de gemeente Amersfoort bikkelharde ingrepen gedaan in onder meer het bibliotheekwerk en het wijkwelzijn. Ingrepen die ‘bezuiniging’ heten, maar het niet zijn, omdat de gebouwen onverkoopbaar zijn en de dure staven vaak nog gewoon in dienst. In de zorg komt de gemeente niet veel verder dan dure professionele samenwerkingsverbanden in wijken waarbij de mensen die het betreft helemaal aan de kant staan, behalve als ze nodig zijn voor het voetenwerk in bijvoorbeeld STIPs. Het afbreken van de muren tussen professionals is een goede zaak, vindt OPA Amersfoort. Maar daar koet niet een nieuwe muur tussen professionals en bevolking voor in de plaats komen.
Ouderen hoef je niet te leren hoe belangrijk vrijwilligerswerk is, vindt OPA Amersfoort; vrijwilligers in verenigingen, kerken, de mantelzorg, politieke partijen horen bijna allemaal tot de groep ‘ouderen’, 40 % van de Amersfoortse bevolking. Maar als je wilt voorkomen dat de ‘participatiesamenleving’ verwordt tot een ‘zoek het zelf maar uit’-samenleving zul je mensen serieus moeten gaan nemen en zelf de regie geven.

OPA betreedt politieke arena

De Stad Amersfoort 08 01 2014

AMERSFOORT – Als het aan lijsttrekker Roel Mulder van de Ouderen Politiek Actief Amersfoort (OPA) ligt komt er een nieuwe manier van kijken naar hoe Amersfoort bestuurd moet worden. ,,We willen de op hol geslagen bureaucratie aanpakken en meer ‘out of the box denken’, stimuleren in plaats van vasthouden aan huidige denkkaders. De gevestigde partijen zeggen wel hoe ze dénken over onder meer de zorg, WMO, inkrimping sociale werkplaatsen, participatiemaatschappij, veiligheid en stimuleren werkgelegenheid. Maar ik mis een echte visie.”

door Bert Vos
Ondanks wat de naam doet vermoeden bestaat de doelgroep niet uit ouderen van boven de 55. ,,Wij richten ons op de leeftijdsgroep van 40 tot 45 jaar en verder. Vooral de veertigers en vijftigers die nu hun baan kwijtraken komen in de knel te zitten. Een groot deel wordt dan maar ZZP-er tegen wil en dank of komt in de ww terecht. Ander werk vinden is vaak onmogelijk. Dan dreigt de bijstand en kunnen ze met al hun ervaring en kennis, als het aan staatssecretaris Klijnsma ligt, verplicht ergens de vloer gaan aanvegen’’, zegt Gert Wagelaar, die als derde op de kieslijst staat. Hij wijst erop dat in de hoogconjunctuur je werk kwijtraken na je 45e al een enkeltje bijstand was, maar in de crisis komen steeds meer mensen aan de zijlijn te staan.

Tera de Wit, verpleegkundige en nummer twee op de lijst, ziet het in de zorg gruwelijk misgaan. ,,Door personeelsbezuinigingen krijgen wij veel te veel verantwoordelijkheid op ons bord en er blijft te weinig deskundigheid over. Onervaren zorg-ZZPers, waarin een wildgroei is, nemen het werk over en de kwaliteit van holt achteruit. Daardoor zie je vooral ouderen steeds weer terugkomen in het ziekenhuis omdat ze niet adequaat zijn behandeld.” Dat het ook anders kan laat verzorgingstehuis Armant zien, dat bijna failliet was. Mulder: ,,Daar hebben ze een hele tussenlaag van leidinggevenden weggehaald. En nu zijn ze weer winstgevend.”

OPA is een landelijk samenwerkingsverband van zelfstandige lokale partijen en doet niet mee aan landelijke verkiezingen. De partij staat voor duurzaamheid, rechtvaardigheid en respect tussen mensen en generaties onderling. Ze is tegen de ‘bikkelharde ingrepen’ in onder meer het bibliotheekwezen en wijkwelzijn. Ingrepen die weliswaar ‘bezuiniging’ heten, maar het niet zijn, omdat de gebouwen onverkoopbaar en de dure managers vaak nog gewoon in dienst zijn. De bureaucratie is een rem op de ontwikkelingen binnen de zorg en welzijn, vindt het drietal. ,,Zo ging de Drietand op het Neptunusplein dicht. Die had een stadsfunctie waar heel veel ouderen gebruik van maakten en waar alles goed was georganiseerd. Vlakbij is nu een Stads Informatie Punt geopend, waar een ton huur per jaar voor wordt betaald en waar geen inkomsten tegenover staan. De Drietand kostte bijna niets en nu zitten veel mensen weer op hun kamertje, want de plek waar ze naar toe konden is er niet meer.” OPA wil dan ook dat alle buurthuizen weer opengaan en in handen komen van burgerinitiatieven zoals al het geval is bij Het Klokhuis en het Middelpunt.

De nieuwe loot aan de stam begint haar campagne onder de leus: ‘Weg achter de geraniums!’ ,,De ervaring, kennis en wijsheid van mensen vanaf 45 jaar kan onze samenleving niet missen’’, zegt de lijsttrekker. ,,Ouderen laten zich soms te makkelijk discrimineren. Wij willen dat ze de greep op hun eigen situatie in eigen hand nemen. De gemeenteraadsverkiezingen 2014 zijn daarvoor een uitstekende start.”