Actief is een lokale politieke partij in Amersfoort. Bij ons is iedereen welkom, of je nu aanhanger bent van een landelijke partij – welke dan ook – of niet. Zelf zijn we niet aangesloten bij een landelijke partij en we doen ook niet mee aan landelijke of provinciale verkiezingen.
Actief gelooft dat plaatselijke zaken het beste beslist kunnen worden door plaatselijke mensen en partijen.

Actief wil in Amersfoort een rechtvaardige maatschappij:

  • waarin de maximale kwaliteit van ieders bestaan ons hoogste doel is
  • waarin niemand en niets buitengesloten wordt
  • waarin toegankelijkheid, armoedebestrijding en kwaliteitsverbetering van de stad voorop staan
  • waarin duurzaamheid, in alle betekenissen van het woord, vanzelfsprekend is
  • waarin halen, brengen en houden altijd secundair zijn
  • waarin respect tussen jong en oud de sleutel voor de toekomst is

Actief wil een samenleving waarin generaties met respect met elkaar omgaan en samenwerken, zodat zij ieder hun volwaardige plaats kunnen innemen. Waarin etniciteiten, geloven, leefwijzen, rassen niet alleen maar niet gediscrimineerd worden door de overheid. Wij willen meer! We willen dat al die groepen met elkaar samenwerken en zich niet met laag-bij-de-grondse spelletjes tegen elkaar uit laten spelen. Wij willen dat ze elkaar kunnen versterken. En daarvoor is alleen maar nodig dat ze wederzijds serieus genomen worden.