Geboren en getogen in Twente en sinds 2011 wonend in Amersfoort.
Na mijn studie Chemie heb ik me beziggehouden met de ontwikkeling van ontwateringsmiddelen voor de aardolieindustrie. Na mijn IT-opleiding ben ik werkzaam geweest bij het politiekorps Twente en daarna heb ik als procesmanager gewerkt bij vtsPN (voorziening tot samenwerking Politie Nederland). Inmiddels heb ik alle techniek achter me gelaten en richt ik me meer op de mensen in onze samenleving als Coach Repairing Balance en door me in te zetten voor de lokale politiek bij Actief.