Actief

Ambtenaren undercover

Ambtenaren van de gemeente Amersfoort die werkloze mensen moeten stimuleren en helpen op weg naar betaald werk worden in het geheim ingezet om te controleren of die mensen niet de regels overtreden die bij uitkeringen horen. Dat heeft de Rekenkamercommissie van de gemeente ontdekt, en de fractie van OPA Amersfoort dienst a.s. dinsdag een motie in om daar een einde aan te maken.
Fraude met uitkeringen is een hele ernstige zaak. Wat fraudeurs eigenlijk doen is geld stelen van hun lotgenoten, die het net zo hart nodig hebben. Hoe meer er gefraudeerd wordt, hoe makkelijker het voor rechtse politici wordt om te hakken in uitkeringen of die helemaal af te schaffen. Het is dus heel belangrijk dat fraude bestreden wordt en fraudeurs worden opgespoord.
Aan de andere kant is het soms ook bijna onvermijdelijk dat mensen “frauderen”, omdat de regels ingewikkeld, zelfs soms onbegrijpelijk zijn. En de marge in de uitkeringen is zo ontzettend klein dat mensen soms helemaal klem komen te zitten; dat ze de grenzen opzoeken van wat nog net mag is dan heel begrijpelijk.
Fraude en het bestrijden daarvan is dus een ingewikkelde zaak en daarom was OPA Amersfoort het er helemaal mee eens dat de Rekenkamercommissie van de gemeenteraad er een uitgebreid onderzoek naar heeft gehouden. Maar van een van de uitkomsten van dat onderzoek zijn we wel geschrokken: ambtenaren die mensen moeten helpen een baan te vinden worden gebruikt als undercover agenten om op te sporen of die mensen niet hier of daar een regel overschrijden.
Die ambtenaren zijn re-integratieconsulenten: speciaal opgeleide medewerkers van de gemeente die, in een vertrouwelijke relatie met werklozen, hen moeten stimuleren en helpen bij het vinden van werk. Werk is het beste medicijn tegen fraude, want wie een baan heeft, heeft geen uitkering en dus zelfs helemaal de kans niet om daarmee te frauderen.
Dat re-integratieconsulenten de vertrouwelijkheid van die band verbreken is een ernstige zaak. Het is zelfs in strijd met de Privacywetgeving, en de kans dat het reïntegratieproces mislukt wordt er groter door. Daarom wil OPA Amersfoort dat er een einde aan komt en dinsdag 28 april wordt een voorstel van ons dat daar over gaat behandeld in de raad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *