Actief

Een geruststellend college nu al door de feiten ingehaald

college

Op onze eerste vragen over het datalek rond het leerlingenvervoer was het antwoord van het college van B & W zo ongeveer: “(1) Het waren geen gevoelige gegevens, want je kon er niet uit afleiden welke kinderen dit betrof. Daarom hebben we ook niet actief de ouders geïnformeerd. (2) De gemeente heeft er pas eind juli over gehoord en toen meteen actie ondernomen. We hadden het daar zo druk mee dat we niet de raad konden informeren. (3) Er is niets van de gegevens meer terug te vinden op internet. Heel geruststellend allemaal, nietwaar? Nee, want alle drie antwoorden zijn apert onjuist.

Actief heeft vandaag, met de collega’s van de partijen die we hier noemen, gegevens kunnen inzien waaruit blijkt:

  • de gelekte gegevens betreffen adres met straat, huisnummer en postcode. Verder de naam en het adres van de school, en de uren en dagen waarop de kinderen naar die school toe moeten. Alles uitgesplitst per kind. Het is dus juist heel erg makkelijk om de identiteit van de kinderen te achterhalen.
  • de gemeente is al op 1 juli op deze feiten gewezen door een ouder van een slachtoffer, die een maand later zelf naar RTL is gestapt omdat de gemeente er nog steeds niets aan gedaan had.
  • vanmiddag waren alle gegevens nog makkelijk te achterhalen op internet.

Wij hebben met de anderen meteen vervolgvragen gesteld en zullen ons nu moeten beraden op verdere stappen. De grove onjuistheid van de gegeven antwoorden op deze vragen doet ons vrezen voor de andere gegeven antwoorden. Is dit incompetentie of iets nog ergers?

Nagekomen bericht: de Amersfoortse onrust heeft nu zelfs de Tweede Kamer bereikt. In een motie van de (nog wel) regeringspartijen wordt het kabinet opgedragen om een convenant met de gemeenten en de branche te sluiten waardoor datalekken als dit niet meer voor kunnen komen. De Amersfoortse politiek wil altijd oh zo graag landelijk in de publiciteit komen – dat is dus weer gelukt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *