Actief

Gezond verstand in de stadhuisdiscussie

De formatie van een nieuw college nadert, na de verkiezingen van woensdag 21 maart. De gevestigde partijen in Amersfoort doen schietgebedjes dat sommige problemen voorbij zullen gaan en nooit meer aan de orde hoeven te komen. Zij vergissen zich. Met een knipoog naar Louis Couperus zien we er een stel, die in tegenstelling tot diens “oude mensen”, juist niet voorbij zullen gaan. Bijvoorbeeld de renovatie van het stadhuis

Het gebouw (1974; zie de maquette hierboven) is helemaal niet in een slechte staat, is na een brand eind jaren ’80 gerenoveerd en in de jaren ’90 uitgebreid met een nieuw deel (het beige stuk langs de Molenstraat; bron Persgroep) dat gehuurd wordt; het donkerrode bakstenen deel (zo’n 70%) is gewoon eigendom van de gemeente. Dringend is vervanging van het stadhuis helemaal niet. Alleen de installaties zijn versleten. Maar wie koopt er een nieuw huis alleen maar omdat zijn/haar cv-ketel versleten is of haar/zijn enkel glas nodig dubbel of driedubbel moet worden?

En al helemaal moet de renovatie niet op de manier die nu gekozen is. Die manier oogt onoverzichtelijk: het eigen deel renoveren voor zo’n 30 miljoen, alle huurpanden behalve de Molenstraat opzeggen en daarna alles in één rigide complex proppen dat nu al in elk opzicht te klein is.

Toch hopen de huidige collegepartijen dat ze van het probleem af zijn, en dat is onzin. Ten eerste gaat het budget zwaar overschreden worden. Niet vanwege asbest of zo (zoals de BPA beweert), maar omdat de begroting rekening houdt met 5 % prijsstijging totdat de bouw in 2019 begint, terwijl de bouwkosten momenteel zo snel stijgen dat die stijging volgens experts eerder 20 % zal zijn; zie bijv. www.bouwkostenindex.nl .

Ten tweede is het huidige stadhuis al te klein; nu al hebben weinig ambtenaren nog een eigen stek en is een deel ondergebracht in “nieuwe” dependances als het RCE-gebouw, ook al zijn de meeste “ouden” afgestoten. “Het Nieuwe Werken”! kraait de coalitie dan, en men plant nog eens 30 % minder werkplekken voor na de renovatie. Maar nergens is nog ooit gebleken dat je zo veel ruimte kunt winnen met het “Nieuwe Werken”; de Ondernemingsraad van het stadhuis is dan ook erg kritisch, maar dat negeert het huidige college liever.

Ten derde is het hebben van één vast eigen gebouw ongelooflijk rigide. Het vernieuwde stadhuis staat er voor nog eens veertig jaar. Maar wie even nadenkt ziet hoe enorm de gemeente veranderd is in de afgelopen veertig jaar. De afgelopen decennia moest dat steeds weer worden “opgelost” door gebouwen bij te huren of juist stukken stadhuis leeg te laten staan. Als de huidige plannen worden doorgedrukt is het voorspelbaar dat toekomstige colleges steeds weer bij de raad zullen moeten verantwoorden dat er toch maar weer iets bijgehuurd of -gekocht is, omdat het apparaat ruimte tekort komt – of dat er weer eens een voor jaren gehuurd stuk leeg staat, terwijl het huurcontract doorloopt.

Het alternatief van Actief is veel beter: een huurpand als Stadskantoor, voor ambtenaren, college, griffie en raadsfracties. Zo’n kantoor kan liggen waar je wilt, bijvoorbeeld Podium naast station Vathorst, en als je het huurt kun je flexibel zijn in je ruimtevraag, door in één gebouw meerdere huurcontracten te hebben. Verder willen wij een centraal lokettenpunt en de “bestuurs”zalen voor de raad centraal en openbaar, bijvoorbeeld in het voormalige KAdE-deel in het RCE-gebouw. Op dagen dat de raad die zalen niet nodig heeft (=4 á 5 van de 7) kunnen ze de stad dienen en participatie ondersteunen.

Er worden andere alternatieven geopperd, vooral door de BPA; samengeraapte onzin. De BPA wil voor 30 miljoen een nieuw stadhuis bouwen; kan best, zegt men, want Leusden doet dat voor 9 miljoen. Eh… Amersfoort is 6 keer zo groot als Leusden; dus 54 miljoen? Daarna moet er een nieuwe Flint worden gebouwd waar nu het stadhuis staat. Eh… de huidige Flint neemt ruim 2 x zo veel plaats in als het stadhuis; wat wilde u nog meer gaan slopen om ruimte te maken? Waar komt trouwens die 60-90 miljoen voor een nieuwe schouwburg vandaan? En wie zegt dat hij nodig is? De huidige Flint-directie in elk geval niet.

Omdat het nieuwe stadhuis veel te klein zal zijn moeten er maar links en rechts dependances bijgehuurd worden, zegt de BPA sinds een paar dagen. Vroeger nooit gehoord, en waar het van betaald moet worden is een raadsel.

Amersfoort 2014 wil het stadhuis ook slopen, al tonen zij in hun filmpjes consequent niet het deel dat van de gemeente is, maar het grijze deel langs de Molenstraat dat niet van de gemeente is; iets willen slopen dat helemaal niet van jou is kan een dure geschiedenis worden. Op de plek van het stadhuis moet een “Quartier Latin” komen! Een peperdure wijk voor studenten die per definitie niet de kinderen zullen zijn van Amersfoorters (die wonen thuis als ze hier in de stad studeren). Trouwens zonde van die grote garage onder het Stadhuisplein; voor studentenkamers is de parkeernorm 0 plaatsen per woning, dus die garage is straks helemaal niet meer nodig. Waar het stadhuis moet blijven in dit plan is iets waar A14 over zwijgt.

Alleen de oplossing van Actief getuigt van gezond verstand en alleen de onze is financieel in de hand te houden. Tijd voor gezond verstand in de stadhuisdiscussie, die (wat de coalitie ook dromen moge) niet voorbij gaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *