Ammerlaan

Ik ben op 18 oktober 1988 geboren in Hoogland. Aanvankelijk wilden mijn ouders mij vernoemen naar de schutspatroon van Hoogland (St. Martinus, dus Martijn), maar St. Joris had de mooiere naam. Ik heb mij hierdoor altijd zeer thuis gevoeld in Amersfoort.

Sinds oktober 2017 ben ik actief in De War, waar ik onder meer verhalen heb verzameld van de diverse mensen die daar werken (opvallend weinig kunstenaars, trouwens!).

In 2015 heb ik de Onderzoeksmaster Geschiedenis behaald aan de UvA, en ik ben op dit moment bezig met een groter onderzoeksproject op basis van de resultaten van die scriptie.
Ik heb echter een brede interesse naast geschiedenis en streef er persoonlijk naar om over zoveel mogelijk onderwerpen zinnig mee te kunnen praten.

Daarnaast ben ik vanuit mijn omgeving geïnteresseerd in de staat van de geestelijke gezondheidszorg, en de grote problemen  die door de decentralisatie in combinatie met bezuiniging zijn ontstaan.
Verder maak ik mij zorgen over de groeiende kloof tussen mensen met reserves (op geestelijk, financieel of materieel gebied) en hen die het zonder die achtervang moeten stellen.
De vraag van Actief of ik mij in wilde zetten voor de lokale politiek hoefde ik dan ook niet lang over na te denken: de gemeenten krijgen steeds meer invloed op beleid op deze terreinen, en ik meen dat ik hier een positieve bijdrage aan kan leveren door mijn kennis en persoonlijke ervaring.