Actief

Lokale omroep is radio

Actief doet graag mee aan debatten over de lokale media, maar dan moeten we het wel eens zijn over de kernbegrippen – anders verstaan wij elkaar nooit. Kijk- en luistercijfers voor de lokale omroep zijn daarom onontbeerlijk.

En die cijfers zijn er, al negeren sommige partijen helaas hun bestaan. In de discussie over lokale media die nu gaande is zouden ze eindelijk mee moeten gaan spelen. Het Commissariaat voor de Media heeft de omroeplicentie met vijf jaar verlengd, zoals de gemeenteraad had geadviseerd. Maar voor sommige partijen in de raad is de discussie over lokale media daarmee nog niet voorbij. Op 9 februari wordt de volgende stap gezet in het discussieproces.

Onder lokale omroep verstaat men vaak alleen: televisie. Met zijn minimale budget, en alleen maar met vrijwilligers, kan EVA per dag een paar minuten tv maken, van slechte kwaliteit. Dat wordt wekelijks aan elkaar geplakt en aangevuld met wat anderen aan beeld leveren (zoals de burgemeester met zijn wekelijkse tv-praatje). Het geheel is een karikatuur van wat we onder “omroep” verstaan.

Anderen, zoals Kei-TV en “Amersfoort Gezien” maken ook filmpjes, die ze via EVA of alleen via internet verspreiden. Ook dat is geen “omroep”, al ziet KeiTV zichzelf als een concurrerende omroep, die het maar niets vindt dat EVA opnieuw de zendmachtiging gekregen heeft.

“Omroep” is een vrij vaste set programma’s, aangeboden door één organisatie en uitgezonden in een vast schema. Voor tv is dat, meer en meer, een heel ouderwetse manier van kijken. Liever kijk je “on demand” wanneer het jou het beste uitkomt. Voor radio geldt dat niet: podcasts (=radio on demand) trekken weinig mensen, terwijl de luistercijfers voor radio toch op peil blijven − mensen luisteren dus gewoon naar het vaste aanbod; thuis of waar dan ook via hun telefoon.

Illustratief zijn de kijk- en luistercijfers van de regionale omroep RTV Utrecht. In Amersfoort heeft die een dagbereik op tv van maar 6.500 mensen. Maar via de website kijkt ruim het dubbele aantal: 15.000 mensen. En radio dan? Het dagbereik is 12.000 luisteraars, bijna twee maal de tv en bijna zo veel als kijkers via de website! (*)

Radio is veel goedkoper en makkelijker te maken. Hij kan veel makkelijker actueel zijn, de regio bereiken via de ether en open staan voor iedereen − kortom: lokale omroep is radio. Radio is snel, relatief goedkoop, technisch erg eenvoudig. Hij is onder de zelfde omstandigheden overal en altijd te ontvangen en er zijn minder mensen voor nodig om hem te maken. Het heeft alles voor op televisie als lokale omroep en niets tegen, mits er ook de mogelijkheid is om video on demand te maken en te verspreiden.

Wat ons betreft: laat EVA soms echt wel filmpjes blijven maken en laat er één website komen met links naar de filmpjes van hen, van KeiTV, van Amersfoort Gezien, van de gemeente zelf, van de burgemeester, enzovoorts. Maar laat omroep EVA de ballast van een tv-“weekjournaal” afwerpen en zich concentreren op radio.

(*) Cijfers van ORN (Omroep Reclame Nederland) voor de provincie Utrecht, omgerekend naar Amersfoort

3 Comments

 1. Rob

  Gisteren een zeer motiverend mediagesprek gevoerd. Een voorbeeld van good practice uit het mooie Enschede. Daar zijn betrokken en deskundige mensen bij elkaar gaan zitten en hebben gezien waar de win/win situatie gevonden kon worden. EVA maakt helaas nauwelijks visuele content.
  Te duur? Welnee, AmersfoortGezien krijgt geen subsidie en doet het om niet en stuurt dat al jaren aan EVA, ook om niet. AG leverde jaren achter elkaar 60 tot 70 % van EVA’s visuele content, ook om niet. EVA betaalt wel voor een Weekjournaal dat gemaakt wordt door de stagiaires van een bevriende producent die niet uit Amersfoort komt en dus ook niet in de haarvaten van Amersfoort zit. Hoe belangrijk dat is hoorde je die succesmanager uit Enschede vertellen. Een noodzakelijkheid volgens hem! Dat kun je dus die jongens en meisjes overigens niet kwalijk nemen, wel de mensen die onder geheimhouding voor zo’n opzet kiezen.
  Dubieus? Vindt Actief dat ook?
  EVA schrijft in haar bedrijfsplan dat men twee keer per jaar ’n Kijk en Luister onderzoek zal laten doen door Market Response. Heeft Actief dat al eens ingezien?
  Was die aanbesteding voor het Weekjournaal trouwens openbaar of gewoon ondershands vergeven? Weet Actief dat en wat vindt zij daarvan (Win/win)?
  Wij maakten met de stagiaires vier tot vijf items per dag en die stagiaires werden wel begeleid. (Het Weekjournaal komt daar met moeite een keer per week aan toe.) Wat wij deden kan dus met de steun van de ROC’s, die erg blij waren met het gebodene en er drie complete camera-sets voor over hadden.
  Ik zei het al. Creativiteit, Passie, Deskundigheid, dan komt de rest……ook het geld, vanzelf. Maar ja dan moet je zoals ze dat in Rotterdam zeggen: Niet lullen, maar poetsen.
  Dat verhaal over Regio Omroepen werd dacht ik duidelijk als bijvangst gekwalificeerd, waarom dan daarover al sinds 2013 “gepraat” terwijl men in 2012 al met veel aplomb een MONA-overleg startte?
  Als de sirene in Baarn gaat hoor ik hem niet, dus hoef ook niet te weten waarom dat was. Bij mij om de hoek, dat vinden de mensen boeiend! Of bij hen om de hoek dan!

  Voor als u het leuk vindt en er tijd voor heeft hierbij een indruk hoe het ook kan. https://youtu.be/zLF9ZWNHkqU

 2. Roel Mulder

  Bij het debat dat de raad voerde over het gemeentelijke advies t.a.v. de omroeplicentie speelde hetzelfde misverstand waar jij nu ook over struikelt, Rob: het door elkaar halen van onze subsidie aan EVA aan de ene kant, ons advies over de zendmachtiging aan de andere. Voor zo’n advies zijn hele strenge wettelijke regels waar Kei-TV (de enige concurrent van EVA) totaal niet aan kon voldoen. De gemeenteraad kon dus niet anders dan positief adviseren. Wat het zeker niet kon was zeggen: het bevalt ons niet wat ze voor die subsidie doen en dus adviseren wij negatief over de licentie – zo’n advies zou onwettig en dus ongeldig zijn geweest. Trouwens, de ervaring leert dat als een gemeenteraad negatief adviseert of helemaal geen advies uitbrengt, het Commissariaat voor de Media gewoon de bestaande licentie met vijf jaar verlengt.
  Het subsidiëren van de omroep waar een gemeente positief over is geweest is een afspraak die gemeenten met elkaar gemaakt hebben binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Amersfoort kan de subsidie niet weigeren, maar er wel voorwaarden aan verbinden. Het probleem met de houding van sommige fracties is wat mij betreft dat ze zich daarbij kennelijk niet willen houden aan artikel 7, 2e lid van de Grondwet: geen voorafgaand inhoudelijk toezicht. Misschien dat de bijeenkomst op de negende het begin is van een traject dat leidt tot de juiste soort voorwaarden aan de subsidies. Dan moet de kwaliteit van het debat wel op het niveau van de 9e zijn (zoals wat mij betreft deze internetdiscussie tussen jou en mij is).

  Roel Mulder

 3. Rob

  Ik stelde een aantal vragen. Kreeg geen antwoorden wel uitleg over zaken die ik wist en waar ik dus niet naar vroeg. Is dat waar de politiek in het algemeen een beetje aan leidt? Wel zenden, niet zo goed ontvangen? De bovengestelde vragen bijven mij overigens boeien. Gr.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *