Actief

Actief mede-initiatiefnemer voorstel vernieuwde opzet monitoring Sociaal Domein

domein

Vanavond wordt het raadsvoorstel Monitoring Sociaal Domein 2018 besproken op het stadhuis in Amersfoort. Dit voorstel voor de vernieuwde opzet van de monitoring van het sociaal domein is tot stand gekomen in een coproductie tussen de gemeenteraad en het college van B&W.

De rekenkamer heeft vorig jaar in een onderzoek geconstateerd dat de doelstellingen voor het sociaal domein niet SMART zijn en dat de raad onvoldoende verantwoordingsinformatie heeft om binnen het sociaal domein haar taak goed te kunnen uitoefenen.
Tijdens de bespreking van het bewuste rekenkamerrapport heeft de wethouder in de raad de uitdaging neergelegd om samen met het college in dialoog te gaan over het stellen en meten van doelen. Ina Vijzelman van Actief heeft als eerste die uitdaging opgepakt en heeft het vervolgens samen met Frans Prins uitgewerkt. Met de ambtenaren hebben ze een plan van aanpak ontwikkeld en er later nog bovengenoemde partijen bij betrokken.

Monitoring van het sociaal domein is complex om verschillende redenen. Het kernteam heeft gekeken wat er al was aan indicatoren en of die de raad de informatie gaven die nodig is om beter te kunnen controleren en sturen binnen het sociaal domein. Er is een werkconferentie georganiseerd om nog meer input te halen. Daarbij zijn de experts in gesprek gegaan met de aanwezige raadsleden en zijn parameters aangedragen die extra aandacht zullen krijgen in 2018. Er is een basisset samengesteld en een lijst met keuze-indicatoren die in de systematiek van tellen en vertellen in overleg met de raad meer of minder op de voorgrond komen. Verder is ook een onderwerp gekozen voor een uitgebreidere kwalitatieve rapportage over de Amersfoortse situatie.

Actief hoopt hiermee te hebben bewerkstelligd dat er in de Monitor Sociaal Domein meer kan worden ingezoomd op de Amersfoortse situatie en dat de verplichte landelijke items wat op de achtergrond blijven. Het kernteam wilde graag een zo stabiel mogelijke basisset waarvan de inhoud per jaar vergeleken kan worden. Zo kan de raad de hele beweging binnen het Amersfoortse sociaal domein beter controleren en bijsturen op de momenten dat dit nodig is. Dit zal ongetwijfeld leiden tot kwalitatief betere informatie, op grond waarvan de raad betere besluiten kan nemen.

Vanavond wordt de woordvoerders gevraagd hun mening te geven over het voorliggende raadsvoorstel en zich voor te bereiden op de besluitvorming.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *