Wijkmuseum Soesterkwartier is bijna uniek in Nederland. De Haagse Schilderswijk was de eerste met een eigen museum; enkele wijken en buurten volgden en in 2008 ook het Amersfoortse Soesterkwartier. Het museum bestaat uit een typisch arbeiderswoninkje uit het begin van de twintigste eeuw, met een ruime tentoonstellingsruimte er achter, waar vroeger de tuin lag. Huis en expositieruimte zijn beschikbaar gesteld door woningbouwvereniging Portaal, talloze gevers hebben gezorgd voor de binnenkant.
OPA Amersfoort zet de Algemene Beschouwingen van Amersfoort, dinsdagmiddag en -avond, in het teken van het Collegemotto "Samen maken we de stad". Fractievoorzitter Roel Mulder: "De eenmansfractie van OPA is samengegaan met Desiree Steenbeek, die geen kans kreeg in de fractie van de BPA. Samen gaan met een elders teleurgesteld raadslid, dat is nog eens "samen" in de praktijk!"
Innovatie in de zorg moet er zijn, de gemeente moet die stimuleren OPA Amersfoort daagt Amersfoortse HBO-studenten in Social Work en Zorg & Management uit, tijdens hun studie eigen, innovatieve bedrijven te beginnen. De gemeente Amersfoort, moet dat stimuleren door een gedeelte van zijn budget van straks te "oormerken" voor innovatieve aanpak van Amersfoortse bodem. Bij de Kaderbrief, die op 8 juli wordt behandeld in de gemeenteraad, doet de partij daar een voorstel voor. De zorg wordt de zwaarste taak van de gemeente de komende jaren. De gemeente krijgt enorme verantwoordelijkheden er bij, maar niet genoeg geld om zijn taken te vervullen, althans op de oude manier. De zorgsector, vindt OPA Amersfoort, kenmerkt zich niet door al te veel innovatie, behalve op technologisch gebied.
Met zijn rigide houding over de thuiszorg maakt de PvdA-fractie in de Amersfoortse gemeenteraad het zichzelf nodeloos moeilijk. Kort geleden kondigde het College een snoeiharde bezuiniging op de Huishoudelijke Hulp…
Het nieuwe Eemplein is er voor alle Amersfoorters, behalve voor wie slecht ter been is en een rolstoel, rollator of looprek nodig heeft. Grote afstanden zijn voor die mensen niet…
Ondernemers zien brood in de 'participatiesamenleving'. Volgens de theorie achter dat modewoord moeten we elkaar weer, zoals in de 'goede oude tijd', gaan helpen waar dat nodig is: met klusjes, boodschappen doen, de hond uitlaten. Bovenal moeten we er voor gaan zorgen dat onze buurman of -vrouw niet vereenzaamt. Het wapen dat ondernemers hiertegen hebben bedacht heet "gezelschapsdame". Dat klinkt als een beroep uit de 19e eeuw, maar de gezelschapsdame (m/v) is aan zijn tweede leven begonnen. Tegen zo'n twintig euro per uur zijn mannen en vrouwen te huur om bij je te komen zitten, je hond uit te laten, mee te gaan met boodschappen doen, enzovoorts. Dat kan natuurlijk lang niet iedereen zich veroorloven, dus zo wordt eenzaamheid het nieuwe armoedeprobleem.
In verschillende Amersfoortse wooncomplexen voor 55-plussers is grote onrust ontstaan over de keuzes die woningbouwcorporaties momenteel maken. Omdat in sommige van die complexen leegstand dreigt proberen de corporaties hun woningen breder te verhuren dan vroeger. De oudere bewoners van deze complexen zien zich geconfronteerd met veel jongere buren, die er een heel andere manier van leven op na houden. Onder meer in de Molendijkflat en op de Hof der Gedachten denken mensen al aan acties. De fractie van OPA Amersfoort heeft over de zaak vragen gesteld aan het College van B & W.
De verkiezingen zijn geweest, de formatie is afgerond en er zit een College dat nu eindelijk weer echt aan het werk kan. OPA Amersfoort is erg blij met onze zetel.…