De bron blijft nog steeds zo

De raad van Amersfoort wil nog niet praten over het voorgestelde beeld van Ton Mooij op de Hof. Onze motie van afgelopen dinsdag was heel simpel: het beeld in dank aanvaarden, maar het wel op een andere plaats zetten dan de Stichting Open Oog en de kunstenaar willen. Als er al iets zou moeten gebeuren op de Hof en rond de Stadsbron − daar kun je over strijden − dan vereist dat een veel zorgvuldiger procedure dan die stichting nu wil volgen. Omdat ze het duidelijk goed gedaan hebben met de Pelgrimsdeuren, denkt de stichting kennelijk dat alles wel goed is dat uit hun handen komt. Helaas is dat niet waar. Sommige raadsleden durfden eigenlijk geen "nee" te zeggen tegen een geschonken kunstwerk., en het CDA diende twee verwarrende moties in over procedures. De meerderheid besloot toen maar, het hele gesprek over te doen in maart.

Lokale omroep is radio

Actief doet graag mee aan debatten over de lokale media, maar dan moeten we het wel eens zijn over de kernbegrippen - anders verstaan wij elkaar nooit. Kijk- en luistercijfers voor de lokale omroep zijn daarom onontbeerlijk. En die cijfers zijn er, al negeren sommige partijen helaas hun bestaan. In de discussie over lokale media die nu gaande is zouden ze eindelijk mee moeten gaan spelen. Het Commissariaat voor de Media heeft de omroeplicentie met vijf jaar verlengd, zoals de gemeenteraad had geadviseerd. Maar voor sommige partijen in de raad is de discussie over lokale media daarmee nog niet voorbij. Op 9 februari wordt de volgende stap gezet in het discussieproces.

De bron blijft zo volgens onze motie

Het kunstwerk van Ton Mooij dat de stichting Open Oog cadeau wil geven aan de gemeente moet niet worden geplaatst op de Hof, zoals die stichting wil. De "Stadsbron" van Cor van den Braber, die sinds jaar en dag daar ligt, moet zo blijven; de bron mag niet gereduceerd worden tot alleen maar een voetstuk van het werk van Mooij. Het college moet met de stichting overleggen over een andere plaats voor het werk van Ton Mooij, bij voorkeur buiten de binnenstad. Dat is de strekking van een motie die Actief ingediend heeft voor de raadsvergadering van 14 februari.

Het echte debat over Fluor wordt niet gevoerd

Actief is voor behoud van een poppodium in Amersfoort. Of dat "Fluor" in De Nieuwe Stad moet zijn is een interessante discussie. Een discussie die moet gaan over de inhoud. Helaas kijken de meeste Amersfoortse politieke partijen niet verder dan het geld.
Dinsdag 17 januari werd in de Amersfoortse gemeenteraad het pleit voor De War beslecht. Een meerderheid van de gemeenteraad wenste de procedure tot verkoop van het Warner Jenkinson-terrein niet te…

Alternatieve stemwijzer: de routestemmer

De komende weken maken miljoenen mensen gebruik van stemwijzers. Zij overwegen zo hun stemkeuze bij de landelijke verkiezingen van 15 maart 2017. Voor veel mensen zijn de uitkomsten van stemwijzers vaak verrassend. Volgens Wim Wildeboer, schrijver van het boek Wat stem jij? komt dat omdat de gestelde vragen soms ingewikkeld zijn of voor iemands keuze minder van belang. Ook leidt de gestelde vraag niet altijd tot eenduidige politieke voorkeuren. Hij heeft daarom een alternatieve stemwijzer ontwikkeld: de routestemmer.

Bekijk het eens door de ogen van iemand met een handicap

Bekijk de zaken eens wat vaker door de ogen van iemand met een handicap. Dan blijkt sporten, boodschappen doen of een terrasje pakken helemaal niet zo vanzelfsprekend! Met dat doel startte staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) afgelopen week de campagne 'Meedoen met een handicap'. Met de campagne wil Van Rijn Nederlanders bewust maken en inzicht geven in wat zij zelf kunnen doen om mensen met een beperking volwaardig mee te laten doen aan onze samenleving.

Laatste halte voor Syntus

Voortzetting van het stadsvervoer in Amersfoort door Syntus is onaanvaardbaar voor Actief, tenzij er heel snel en heel drastisch iets verandert. Chauffeurs die weten waar ze rijden en die om kunnen gaan met hun materiaal; bussen waar gebruikers van rollators en rolstoelen in kunnen; veel minder gevaarlijk rijgedrag en minder knellende dienstregelingen; dat zijn zaken die anders moeten. De Syntus-vouwfiets is een cynische grap − of is het noodzaak?