Over een half jaar zijn er Kamerverkiezingen. De lokale VVD wil kiezers lokken met een idioot verhaal over de gemeentelijke financiën. Ze mogen geloven in een sprookje over gemeentebelastingen, of…
Er was een tijd dat het Griekse eiland Lesbos bekend was om iets anders dan om overweldigende aantallen vluchtelingen. Nee, ik heb het niet dáárover waar iedereen nu aan denkt, maar over het onwillige Lesbische lidmaatschap van het Atheense Verbond een kleine 2500 jaar geleden. Een flink deel van de bevolking van Lesbos wilde daar uit, en dus besloot de Atheense volksvergadering -u weet wel, die directe vorm van gelote democratie waar wij ook naar zouden moeten streven volgens de Van Reybroecken van deze wereld- dat het eiland gestraft moest worden: de hele mannelijke bevolking (die had je hoor, op Lesbos!) uitgemoord, alle vrouwen en kinderen als slaven verkocht. Er werd een schip uitgezonden om dit op Lesbos bekend te maken en alvast met de uitvoering te beginnen. De volgende dag moest er een tweede schip achteraan, omdat de gelote vergadering, consistent als dat soort organen altijd zijn, bij nader inzien besloten had dat er iets anders moest gebeuren. Deze historie geeft te denken wat er hier gaat gebeuren mocht het eiland Britannia overmorgen kiezen dat het uit de EU weg wil; een parallel die mijn vroegere Arti-drinkmaatje Henk Hofland bevallen zou zijn.
Circa 1500 Amersfoorters die elke dag hulp nodig hebben zitten nu in grote onzekerheid over de vraag of ze die wel zullen houden, omdat thuiszorgreus TSN op omvallen staat. En zelfs als ze hun huishoudelijke hulp houden is er onzekerheid over de vraag of het wel dezelfde man of vrouw blijft die ze helpt. De actuele aanleiding voor die onzekerheid is het dreigende faillissement van TSN, maar de oorzaak is het knettergekke zorgstelsel dat we aan het bouwen zijn in dit land.
Er komen eindelijk coffeeshops bij in Amersfoort. Dat betekent alsnog succes voor het coffeeshopbeleid van OPA/Actief. Amersfoort voert al bijna twintig jaar een heel restrictief beleid als het gaat om coffeeshops: geen enkele erbij en zo veel mogelijk er af, dat is eigenlijk waar het beleid op gericht is. Op zichzelf interesseert het ons niet zo veel of er nu meer coffeeshops zijn in Amersfoort of juist minder, maar coffeeshops geven veel overlast. Er is het voortdurend af- en aanrijden van klanten, het buiten blowen als het lekker weer is, etc. En als er te weinig coffeeshops zijn in een stad neemt vanzelf de 'straathandel' toe: snelle jongens op scootertjes die drugs verkopen aan bijvoorbeeld scholieren. Bij ons levert vooral de coffeeshop in de Puntenburgerlaan veel overlast op. Nu zijn er gelukkig ondernemers die graag een coffeeshop zouden willen beginnen in de stad, en wel bij voorkeur op de verlopen delen van industriegebied 'Isselt': op plekken dus waar niemand er last van heeft. Maar het afhoudende beleid van de gemeente maakt dat onmogelijk.
Wij hebben onze naam ingekort tot Actief. Onze inzet is altijd geweest om ouderen actief te maken. Weg achter de geraniums! Neem de greep op je eigen leven terug. Laat…
Het College van B & W voert een royaal aangenomen motie niet uit, maar meldt dat niet aan de raad en gaat er geen debat over aan. Dat is het opmerkelijke nieuws over toegankelijkheid, twee dagen na het einde van de Week van de Toegankelijkheid 2015. Stel je zit in een rolstoel, bent slechtziend of slechthorend, hoe weet je dan waar je terecht kunt in een winkel, bij welke kapper of tandarts, enzovoorts? Het antwoord daarop is: raadpleeg de "Ongehinderd"-app, een product van de gelijknamige stichting uit Eindhoven. In steeds meer steden zijn er dergelijke apps beschikbaar. Vrijwilligers, opgeleid door de stichting, gaan op pad en kijken kritisch naar elk onderdeel: drempels bijvoorbeeld en deuren, aanduidingen in braille, invalidentoiletten als die er zijn. In een standaardformaat worden al die gegevens toegankelijk gemaakt, dus met de gratis "Ongehinderd"-app weten mensen met een beperking overal de weg in een stad met die app. Zoiets moet Amersfoort ook hebben, vond OPA Amersfoort een jaar geleden. Met steun van D66 lanceerden we een jaar geleden, tijdens de Week van de Toegankelijkheid 2014, het plan om ook Amersfoort opdracht te laten geven voor een app. We kregen royale steun voor een motie in de raad en de stichting kreeg de opdracht.
Allereerst iedereen veel geluk en syucces gewenst in het nieuwe politieke seizoen. Voor ons is het werk al meteen begonnen met een kwestie waarover je (op zijn minst) gemengde gevoelens…
OPA Amersfoort stelt voor om "speelplaatsen" voor senioren in te richten, met speciaal ontworpen fitnessapparatuur. Met zulke apparaten kunnen ouderen en minder validen zichzelf gezonder houden door verantwoorde en veilige bewegingsoefeningen te doen. Dat kost in tegenstelling tot de sportschool of de fysiotherapeut helemaal niets en is nog gezellig ook. In verschillende Europese landen bestaan dergelijke plekken al. In 1995 werd in de Volksrepubliek China de "Gezondheidswet" aangenomen, parallel met de start van een nationaal fitness programma. Onderdeel daarvan was de inrichting in de buitenlucht van fitnessterreinen (over de 50.000 inmiddels) die zijn afgestemd op de verschillende specifieke leeftijdsgroepen. Om te beginnen met Finland (2003) is het concept overgewaaid naar Europese landen; o.m. in Duitsland en Groot-Britannië (zelfs in het nog altijd "Koninklijke" Hyde Park, Londen) is het toegepast. In Berlijn bijvoorbeeld zijn er inmiddels vele tientallen "Seniorenspielplätze" en in Hamburg is zelfs een bedrijf opgericht (Playfit GmbH) dat hiervoor gespecialiseerde toestellen maakt en ze graag in heel Europa zou willen plaatsen; zij hebben ook concurrenten in o.m. Engeland en Spanje. In dat land zijn inmiddels 600 "speelplaatsen" ingericht, maar in Nederland nog niet. Wij moeten het doen met openluchtplekken die onderdeel zijn van professionele zorginstellingen, zoals de Beweegtuin van het Meander Ziekenhuis.
Nog dit jaar een vierde coffeeshop, deze keer op industriegebied Isselt, en een actieve zoektocht naar andere plaatsen waar zich coffeeshops zouden kunnen vestigen. En tenslotte een ruimer vestigingsbeleid voor coffeeshops dat die eerste twee dingen mogelijk moet maken. Dat moeten de uitkomsten worden van een motie die OPA Amersfoort, gesteund door PvdA en SP, dinsdag in gaat dienen bij de raad. Amersfoort heeft een beleid rond coffeeshops dat bedoeld is om hun aantal onder controle te houden en ook controle te kunnen houden op wat er gebeurt. Daar is niets mis mee, maar momenteel slaat dat beleid door, met allerlei ernstige gevolgen. Recent heeft burgemeester Bolsius de coffeeshop in de Krommestraat gesloten na schietincidenten daar. Sindsdien zijn er nog maar drie over, alledrie in woonwijken gelegen. Volgens gemeentebeleid mogen er negen zijn. Dat aantal halen we lang niet, en in de regio zijn er praktisch geen andere legale mogelijkheden om aan soft drugs te komen. Het gevolg is een enorme druk op de resterende coffeeshops. Vooral rond de coffeeshop aan de Puntenburgerlaan loopt de zaak nu al uit de hand, en dat zal niet minder worden zolang er zo weinig coffeeshops zijn. Wat blijkens aanwijzingen van de politie ook sterk toeneemt is de straathandel in drugs. Straathandel is nauwelijks onder controle te houden en maakt vooral voor te jonge gebruikers de toegang tot drugs te gemakkelijk. OPA, de PvdA en de SP vinden dit onaanvaardbaar.