Actief is een zelfstandige Amersfoortse partij, die geen onderdeel uitmaakt van een landelijke partij of beweging. Wij doen niet mee aan provinciale, landelijke of Europese verkiezingen. Wij zijn van mening dat het lokale bestuur het beste aan lokale partijen kan worden overgelaten; landelijke partijen zouden, als zij dat willen, voor de gemeentepolitiek allianties kunnen aangaan met die lokale partijen.
Sommigen doen alsof de stad over een kwestie maar één mening zou kunnen hebben; het enige dat de politiek hoeft te doen is als een kip zonder kop achter die ene mening aan hollen. Wij geloven dat de wereld ingewikkelder in elkaar zit; Actief is de partij die, wat ook het onderwerp moge zijn, altijd over de zaken nadenkt. Onze standpunten zijn doordacht en overwogen, en – ook als men het er niet mee eens is – wij staan er voor.

Uitsluiting, achterstelling, discriminatie, zelfs racisme, zijn gevaren die eeuwig op de loer liggen. Actief zal zich er altijd met volle overtuiging tegen keren. Wij willen een samenleving waarin voor elk mens een waardevolle plaats is.
Actief is een progressieve partij die streeft naar een rechtvaardige maatschappij
… waarin duurzaamheid in alle betekenissen van het woord voorop staat
… waarin halen, hebben en houden altijd secundair zijn
… waarin respect de sleutel voor de toekomst is; respect tussen jong en oud, respect tussen levensoriëntaties, respect tussen culturen

In het stadsbestuur kan het zo worden dat regels te belangrijk worden, omdat dat zoveel eerlijker lijkt. Wij vinden dat de regels er zijn voor de mensen en niet andersom. Soms is wat nodig is, in strijd met de regels en dan kan het zijn dat wij zeggen: “des te erger voor de regels”; wij zullen in zo’n situatie het lef hebben, te verdedigen waar we voor hebben gekozen.

Actief wil een gemeentelijke overheid die actief, veelzijdig en geprofileerd optreedt:

actief… Al meer dan een decennium overheerst in de Amersfoortse politiek de neoliberale gedachte dat de gemeente vooral zo min mogelijk moet doen; laat vooral alles over aan bij voorkeur de kapitalistische vrije markt. Op tal van terreinen, zoals bijvoorbeeld de grondpolitiek en de volkshuisvesting, zien we dagelijks de nadelen van die insteek. Wij willen een overheid die dreigende misstanden en opbloeiende mogelijkheden opspoort en daar alert op is. Die optreedt als dat mogelijk is. Die, als hij niets kan doen, op zijn minst waarschuwt voor dreigende gevaren.

veelzijdig… Bij ons ideaal van inclusiviteit past niet dat de overheid tegen een groep uit onze bevolking zou zeggen: “als u dat-of-dat wilt doen, gaat u maar ergens anders heen” of “uw levensstijl past hier niet – ga maar weg”. Wij willen een inclusieve samenleving in de stad, waarin plaats is voor iedereen en waarin niemand wordt achtergesteld.

geprofileerd… Door de opzettelijk-passieve rol die het gemeentebestuur zichzelf in Amersfoort aanmeet, komt het dat niet herkenbaar is waar de stad eigenlijk voor staat. Wij willen een gemeente die herkenbaar is, en dat kan alleen als we een gemeente hebben waarvan het bestuur durft te kiezen en die keuzes met trots uitdraagt.


Download hier het volledige verkiezingsprogramma van Actief voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Of lees hier verder in de verschillende onderdelen:

  1. De stad van de toekomst
  2. De stad van de mensen
  3. De stad om in te leven
  4. De stad en zijn warmte
  5. De stad en zijn kracht
  6. De stad in zijn eenvoud