Actief

Schriftelijke vragen over richtlijnen VWS en antilobby-verdrag FCTC

FCTC

In 2005 heeft ons land de Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) getekend. Dit verdrag wil de lobbyvrijheid van de tabaksindustrie beperken en staat vrijwel alleen onvermijdelijke contacten met de overheid toe, bijvoorbeeld over vergunningen. Gezien het ontbreken van een tabaksfabriek in Amersfoort zijn dergelijke contacten wat onze gemeente betreft vermoedelijk weinig frequent, maar dat zou het des te makkelijker moeten maken om de richtlijnen op dit gebied van het rijk uit te voeren – er hoeven immers geen bestaande intensieve relaties verbroken te worden.

Toch is dat kennelijk niet gebeurd. Staatssecretaris Van Rijn van VWS heeft drie richtlijnen opgesteld om gemeenten te helpen zich te beschermen tegen de tabakslobby, die ook op lokaal niveau het anti-rookbeleid probeert te beïnvloeden. Volgens die richtlijnen moeten de gemeenten niet alleen transparant zijn over hun contacten met de tabaksindustrie, maar ook hun ambtenaren over de omgang met die industrie informeren en via een passage in de interne gedragscode instrueren.  

De Onderzoeksredactie Tabak (O.T.) is een initiatief van het gerenommeerde Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde. De O.T. heeft met behulp van de WOB een onderzoek gedaan onder alle 388 Nederlandse gemeenten. Uit de uitkomsten, gepubliceerd op hun website en in Binnenlands Bestuur, blijkt dat Amersfoort behoort tot de 350 gemeenten die hoegenaamd niets hebben gedaan met het FCTC en/of de richtlijnen.

Ondertussen is er een regeerakkoord. Daarin wordt voor het eerst in tijden weer eens een stap gezet in de richting van de legalisering van drugsgebruik, door het experimenteren met legale kweek onder overheidstoezicht. Tegelijkertijd trekt het kabinet 62 miljoen uit voor een “preventieakkoord”, dat onder meer betrekking moet hebben op het bestrijden of voorkomen van tabak roken. In het verlengde van het FCTC onderneemt het nieuwe kabinet dus actie tegen roken en neemt het in vergelijking met vorige kabinetten een soepeler houding in tegenover drugsgebruik.

Dit gaf onze fractie aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het college (aanstaande week in te zien op de website van de gemeente). We zijn onder meer benieuwd waarom het college de richtlijnen van de minister enkel ter kennisgeving heeft aangenomen.

Nadat de raad heeft uitgesproken dat Amersfoort meer coffeeshops nodig heeft, heeft het college vestigingsregels voorgesteld -nog verder aangescherpt door de raad- die er, zo is gebleken, in de praktijk toe leiden dat het vrijwel ondoenlijk is om een coffeeshop te openen in Amersfoort, ook al is daar dringend behoefte aan. In tegenstelling tot deze houding is het college kennelijk lankmoedig als het gaat om de tabakslobby – en daarmee indirect lankmoedig ten aanzien van tabak roken. De lijn van de nieuwe regering, met voor driekwart dezelfde partijen erin, is tenslotte tegenovergesteld: strenger tegenover roken, iets soepeler tegenover drugsgebruik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *