gemeenteraad

De bron blijft nog steeds zo

De raad van Amersfoort wil nog niet praten over het voorgestelde beeld van Ton Mooij op de Hof. Onze motie van afgelopen dinsdag was heel simpel: het beeld in dank aanvaarden, maar het wel op een andere plaats zetten dan de Stichting Open Oog en de kunstenaar willen. Als er al iets zou moeten gebeuren op de Hof en rond de Stadsbron − daar kun je over strijden − dan vereist dat een veel zorgvuldiger procedure dan die stichting nu wil volgen. Omdat ze het duidelijk goed gedaan hebben met de Pelgrimsdeuren, denkt de stichting kennelijk dat alles wel goed is dat uit hun handen komt. Helaas is dat niet waar. Sommige raadsleden durfden eigenlijk geen "nee" te zeggen tegen een geschonken kunstwerk., en het CDA diende twee verwarrende moties in over procedures. De meerderheid besloot toen maar, het hele gesprek over te doen in maart.

Lokale omroep is radio

Actief doet graag mee aan debatten over de lokale media, maar dan moeten we het wel eens zijn over de kernbegrippen - anders verstaan wij elkaar nooit. Kijk- en luistercijfers voor de lokale omroep zijn daarom onontbeerlijk. En die cijfers zijn er, al negeren sommige partijen helaas hun bestaan. In de discussie over lokale media die nu gaande is zouden ze eindelijk mee moeten gaan spelen. Het Commissariaat voor de Media heeft de omroeplicentie met vijf jaar verlengd, zoals de gemeenteraad had geadviseerd. Maar voor sommige partijen in de raad is de discussie over lokale media daarmee nog niet voorbij. Op 9 februari wordt de volgende stap gezet in het discussieproces.

De bron blijft zo volgens onze motie

Het kunstwerk van Ton Mooij dat de stichting Open Oog cadeau wil geven aan de gemeente moet niet worden geplaatst op de Hof, zoals die stichting wil. De "Stadsbron" van Cor van den Braber, die sinds jaar en dag daar ligt, moet zo blijven; de bron mag niet gereduceerd worden tot alleen maar een voetstuk van het werk van Mooij. Het college moet met de stichting overleggen over een andere plaats voor het werk van Ton Mooij, bij voorkeur buiten de binnenstad. Dat is de strekking van een motie die Actief ingediend heeft voor de raadsvergadering van 14 februari.

Laatste halte voor Syntus

Voortzetting van het stadsvervoer in Amersfoort door Syntus is onaanvaardbaar voor Actief, tenzij er heel snel en heel drastisch iets verandert. Chauffeurs die weten waar ze rijden en die om kunnen gaan met hun materiaal; bussen waar gebruikers van rollators en rolstoelen in kunnen; veel minder gevaarlijk rijgedrag en minder knellende dienstregelingen; dat zijn zaken die anders moeten. De Syntus-vouwfiets is een cynische grap − of is het noodzaak?
Actief ging de verkiezingen van 2014 in met als één van zijn speerpunten: invoering in Amersfoort van de U-pas. Na twee mislukte pogingen lijkt het er nu toch van te gaan komen dat er op zijn minst een serieuze discussie over komt. De U-pas wordt gebruikt in de stad Utrecht en vier andere gemeenten in die regio. Andere delen van het land, zoals Gelderland, Den Haag en Amsterdam hebben andere passen met een vergelijkbare functie. Die functie is dat ze korting geven op allerlei zaken waar mensen met een smalle beurs geen geld voor hebben als ze de volle prijs moeten betalen. Zaken waarvan we het met zijn allen belangrijk vinden dat iedereen er aan deel kan nemen. Denk aan bijvoorbeeld lidmaatschap van de bibliotheek, abonnementen op internetdiensten, sport, cultuur, sommige aanschaffen. Maar korting is niet het enige dat de U-pas biedt. Essentieel is dat de pas ook een "kooptegoed" heeft: voor bijvoorbeeld 150-250 euro per jaar per persoon kunnen mensen besteden, waarbij de overheid dat bedrag bij past. Het grote verschil met algemene kortingen op prijzen is dat mensen, óók die met een smalle beurs, zelf kunnen kiezen hoe ze hun geld besteden. Overigens zonder dat ze het geld rechstreeks in handen krijgen, want gemeenten mogen bij wet nu eenmaal niet uitkeringen e.d. verhogen.
Hoe vaak overkomt het je niet dat je een overlijdensbericht van een min of meer bekende persoon hoort of leest, dat dan je eerste gedachte is: "gut, leefde die dan nog?". En dat gebeurt niet alleen bij dergelijke berichten. Toen we hoorden dat D66 zijn 50-jarig bestaan vierde zal menigeen ook gedacht hebben: "gut, leeft die partij dan nog?". Het antwoord is overigens: "nee, niet echt", want het huidige D66 heeft bar weinig meer te maken met de historische doorbraakpartij, zoals zo velen vastgesteld hebben de afgelopen dagen. Wie niet van de geschiedenis wil leren is gedoemd, hem te herhalen. Om van de geschiedenis te kunnen leren moet je er natuurlijk wel eerst iets van weten. Dat sommige data vergeten worden, daar kun je vrede mee hebben. Het is vandaag bijvoorbeeld 446 jaar geleden dat de Allerheiligenvloed uitbrak. Een veel ergere overstroming dan die van 1953, en een die ook in Amersfoort heel stevig te voelen is geweest, o.a. op het Havik en omgeving. Maar hij is vrijwel vergeten, dus van dat stukje geschiedenis kunnen we weinig leren.
Amersfoort heeft een Rekenkamercommissie. Vorige week publiceerde die zijn nieuwste onderzoek, naar "Doelstellingen, kansen en risico's in het sociaal domein". Mooi, zo'n onderzoek waarin alles keurig op een rijtje wordt gezet. Het hele Sociaal Domein (dat is wat het gemeentebeleid betreft vooral de zorg thuis, de "Sociale Basisinfrastructuur", individuele giften van bijvoorbeeld een rolstoel, en Bijstandsuitkeringen) wordt uiteengerafeld in een SWOT analyse. SWOT is een vorm van sterkte-zwakte analyse. Het staat voor: Strength, Weaknesses, Opportunities en Strength. Het is een instrument voor het in kaart brengen van kansen en bedreigingen. Wat ons betreft een beetje laat, dit onderzoek. Het komt met de stand van zaken tot februari 2016. Nu, ruim een half jaar verder ervaren wij deze positiebepaling als nogal oude koek, want de ontwikkelingen in het Sociaal Domein gaan heel snel.
Er waren vandaag weer duizenden mensen op de been om PvdA en VVD straks, in maart 2017, een verkiezingsnederlaag te bezorgen die hopelijk een heel klein beetje minder pijnlijk is.…
  • 1
  • 2